top of page

Sipòte OLMM

Mèsi paske w konsidere sipòte misyon ak ministè Legliz OLMM atravè don jenere w yo. Kontribisyon finansye ou yo jwe yon wòl enpòtan anpil nan pèmèt nou reyalize divès pwogram, inisyativ, ak efò sansibilizasyon nou yo, finalman ede nou fè yon enpak pozitif nan kominote nou an ak pi lwen.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

 

 

Mèsi pou sipò ou:

Nou rekonesan anpil pou jenerozite w ak angajman w anvè travay legliz nou an. Kontribisyon w yo pèmèt nou akonpli misyon nou pou gaye lanmou Kris la epi sèvi moun ki nan bezwen yo. Se pou Bondye beni w anpil pou fidelite w ak jenerozite w.

,

,

Si w gen nenpòt kesyon oswa si w bezwen èd ak don w, tanpri pa ezite kontakte biwo legliz nou an.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

 

 

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

OLMM 2022 REVENUES_edited.jpg
OLMM 2022 OPERATING EXPENSES_edited.jpg
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page