top of page

Byenveni nan OLMM

Nou kontan akeyi w nan fanmi an isit nan Legliz OLMM. Kit w ap vin jwenn nou pou premye fwa oswa w ap chèche yon kay espirityèl, nou kontan pou w genyen w avèk nou.

,

Patisipe

Antre nan yon nouvo kominote kapab tou de enteresan ak akablan, men nou la pou ede w santi w byen lakay ou. Men kèk etap ou ka pran pou patisipe epi vin yon pati aktif nan fanmi legliz nou an:

,

  • Kòmanse vwayaj ou avèk nou lè w ale nan youn nan sèvis Mass nou yo. Mès nou yo se moman koneksyon espirityèl pwofon, ki ranpli ak reverans, seremoni sakre, ak selebrasyon ekaristik la. Tan mas ak direksyon

  • Konekte ak lòt moun: pa timid! Pwofite opòtinite pou w prezante w ak adoratè parèy yo ak manm kongregasyon nou an. Nou kwè nan bati relasyon otantik ak sipòte youn lòt nan vwayaj espirityèl nou yo.

,

  • Volontè: Nou kwè ke tout moun gen don ak talan inik pou kontribye nan kominote legliz nou an. Kit se sèvi nan ekip Ospitalite nou an, ministè timoun yo, oswa pwogram sansibilizasyon, gen anpil opòtinite pou w patisipe epi fè yon diferans. Patisipe

  • Rete Konekte: Rete mizajou sou evènman k ap vini yo, prèch, ak nouvèl kominote a lè w abònman nan bilten nou an oswa swiv nou sou rezo sosyal yo. Nou vle asire ou santi ou enfòme epi enkli chak etap nan wout la. Evènman

Nou la pou sipòte ak gide ou pandan w ap antre nan vwayaj lafwa sa a avèk nou. Si w gen nenpòt kesyon oswa ou bezwen asistans, tanpri pa ezite kontakte anplwaye zanmitay ak volontè nou yo. Nou la pou ede w santi w byen lakay ou.

Yon fwa ankò, akeyi nan Legliz OLMM. Nou onore pou nou genyen ou avèk nou, epi nou espere mache ansanm ak ou nan kwasans espirityèl ou ak eksplorasyon.

,

,

,

,

,

,

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page