top of page

Onksyon moun ki malad yo

Kominote Pawas nou an beni ak yon lavi litijik ki rich ak pwosede ki vib, kote Sentsèn wen malad yo kenbe yon plas espesyal. Onksyon moun ki malad yo se yon tan rekonfò ak fòs pandan n ap chèche gerizon ak favè Bondye. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka fè pati Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU YON YON MALAD YO

Onksyon moun ki malad yo se yon Sentsèn gerizon ki bay moun ki malad grav, ki aje, oswa ki fè fas a gwo operasyon gerizon espirityèl e pafwa fizik. Atravè wenksyon an ak lwil ki apa pou Bondye ak priyè prèt la, moun ki malad la resevwa favè Sentespri a, ki pote lapè, kouraj, ak fòs pou andire soufrans yo.

YON PREPARASYON MALAD LA

Nenpòt Katolik batize ki malad grav, ki aje, oswa ki pral sibi yon pwosedi medikal enpòtan ka resevwa Sentsèn nan. Nou ankouraje manm fanmi yo pou yo kontakte Biwo Pawas la pou fè aranjman pou Sentsèn nan dwe administre lakay yo, nan yon lopital, oswa pandan yon mès espesyal.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PROGRAME YON YON MALAD YO

Yo ka pwograme onksyon moun malad yo jan sa nesesè. Nou ankouraje moun ak fanmi yo pou yo kontakte Biwo Pawas la byen davans, sitou si yo mande Sentsèn nan anvan operasyon oswa pandan yon maladi grav, pou asire ke yon prèt disponib.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page